Veřejná zakázka: Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v Novém Jičíně, parc. č. 38, k.ú. Nový Jičín - Město

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 557
Systémové číslo: P19V00000027
Datum zahájení: 01.04.2019
Nabídku podat do: 12.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v Novém Jičíně, parc. č. 38, k.ú. Nový Jičín - Město
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je úprava prostranstvím před vstupem do Žerotínského zámku, (naproti hotelu Praha). Řešené prostranství je z jedné strany ohraničené hradební zdí. Území se nachází v centru Nového Jičína v blízkosti náměstí, v městské památkové rezervaci. Současný stav prostoru odpovídá době svého vzniku (70. - 80. léta 20. století), jak z hlediska estetiky, ale také technického stavu.
Dokumentace navrhuje vytvořit vstup do zámku zcela nově, v nových materiálech. Návrh se snaží v co největší míře zachovat stávající zeleň, jak co se týká plochy, tak stávající výsadby. Prostor je řešen jako symetrický s kruhovou kašnou a centrálním kruhovým náměstíčkem na ose, která prochází vstupní branou do zámku. Vstup do zámku je řešen centrálním schodištěm k němuž po obou stranách směřují půlkruhové rampy vymezující prostor. Rampy mají na vnitřní straně kamennou opěrnou zídku, ke které jsou situovány lavičky. Tyto rampy (chodníkové těleso) jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
Na kamenné zídce bude umístěno nepřímé osvětlení prostoru. Zídka bude provedena z betonového monolitu s obkladem z přírodního kamene. Z vnější strany ramp bude terén plynule vysvahován. Podél pravé rampy budou v trávníku umístěny reflektory nasvětlující kamennou hradební zeď.
U vstupu, v ose prostoru, je navržena výsadba dvou nových stromů a umístění dvou lamp veřejného osvětlení (stejný typ, který je již v prostoru použit). Kolem kašny a na rampách je navržena kamenná velkoplošná dlažba (žulová dlažba rozměru 40x40-60cm) s žulovými obrubníky. V ploše dlažby je uvažováno s osvětlením kašny. Hlavní schodiště na nádvoří zámku bude řešeno jako betonové s obkladem z řezané žuly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 890 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky