Veřejná zakázka: Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně (část 1 a část 2)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 746
Systémové číslo: P22V00000019
Datum zahájení: 28.03.2022
Nabídku podat do: 20.04.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně (část 1 a část 2)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem v délce 326 m. Součástí stavby je také směrová přeložka stávající cyklostezky, vybudování přejezdu pro cyklisty, místa pro přecházení a navazujícího chodníkového tělesa ze zámkové dlažby v délce cca 8,3 m. V rámci stavby bude vybudováno nové veřejné osvětlení se 14 osvětlovacími body, bude vysázeno 48 stromů a založen trávník. Trasa je navržena na bývalém železničním náspu.
Část 1. – provedení vlastních stavebních prací vč. výsadby stromů a založení trávníku – viz výše.
Část 2. - provádění následné péče o vysazené stromy po dobu 2 let od ukončení stavby (údržba vysazených dřevin).

Nejedená se o postup dle § 35 ZZVZ, účastník zadávacího řízení musí podat nabídku na obě části předmětu plnění.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČO 44961944.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy