Veřejná zakázka: Podélná parkovací stání na ulici Dlouhá v Novém Jičíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 799
Systémové číslo: P22V00000072
Datum zahájení: 25.07.2022
Nabídku podat do: 10.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podélná parkovací stání na ulici Dlouhá v Novém Jičíně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vybudování 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání z plastové zatravňovací dlažby podél místní komunikace na ulici Dlouhá v Novém Jičíně. Součástí zakázky bude posun stávajícího chodníkového tělesa, vybudování extenzivních štěrkových záhonů a výsadba 3 stromů.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované Ing. Pavlou Konečnou, se sídlem Dolina 212, Mořkov 742 72, IČO 04429052, a autorizované Ing. Karlem Pšenicou, ČKAIT - 1100371.
Ke stavbě bylo dne 5. 3. 2020 vydáno Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu společné povolení pod č.j. ÚPSŘ/11867/2020/Kop a dne 20. 7. 2022 povolení změny stavby před dokončením pod č.j. MUNJ-69759/2022/ÚPSŘ-Kop.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 657 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy