Veřejná zakázka: Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – II. etapa – zpracování PD a budoucí výkon autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 886
Systémové číslo: P23V00000063
Datum zahájení: 29.05.2023
Nabídku podat do: 12.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – II. etapa – zpracování PD a budoucí výkon autorského dozoru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem, místními částmi Nového Jičína. Rekonstrukce bude spočívat ve výměně obrusné vrstvy s případnými lokálními opravami, opravě systému odvodnění (oprava, výměna a doplnění betonových žlabovek, výměna příčného odvodnění – 3 ks) a celkové rekonstrukci dvou propustků. Délka řešeného úseku je cca 470 m. Předmětem zakázky je rovněž závazek uzavřít následně příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru.
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace bouracích prací (DBP), dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně podrobného soupisu prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr.
Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace.

Část 1. – Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – II. etapa – zpracování PD
Část 2. – Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – II. etapa – budoucí výkon autorského dozoru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky