Veřejná zakázka: Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - IV. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 888
Systémové číslo: P23V00000065
Datum zahájení: 29.05.2023
Nabídku podat do: 12.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - IV. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Kompletní projektová dokumentace bude řešit regeneraci části území panelového sídliště Nerudova ( IV. etapa - okolí panelového domu č. p. 785/36) z hlediska dopravního, provozního, krajinářského a estetického, a to na ulici Boženy Benešové v Novém Jičíně na pozemcích parc. č. 553/12, 665/3, 553/7, 553/13, 553/14, 555, 148/1, 148/2 a 148/3 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky