Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace suterénu SVČ Fokus, K Nemocnici 23, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2015 30.04.2015 07:00
Stavební úpravy kulturní památky Hotelu Praha – výměna dřevěných oken 2.etapa.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2015 04.05.2015 09:00
Mateřská škola Sady, pracoviště Jiráskova 10, Nový Jičín – rekonstrukce zázemí pro personál
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2015 27.04.2015 07:00
Pořízení osobního automobilu pomocí finanční leasingové smlouvy (48 měsíců) pro výkon agendy sociálně právní ochrany dětí správního obvodu ORP Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 23.04.2015 10:00
Nákup konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2015 21.04.2015 10:00
Veřejné osvětlení Lamberk II., Nový Jičín - Žilina
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2015 28.04.2015 09:00
Bezpečné cesty do škol v Novém Jičíně – ZŠ Komenského 66 a 68
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2015 19.05.2015 10:00
Nákup podvozku vozidla a nákup nástavby typu LINEÁRPRESS určené pro svoz ODPADŮ, včetně zajištění montáže nástavby na podvozek
podlimitní Zadáno 03.04.2015 04.05.2015 09:00
Rekonstrukce výtahu v budově Beskydského divadla v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2015 23.03.2015 09:00
Nákup a dodávka sypače (nástavby) posypového materiálu pro vozidlo Multicar M26
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2015 13.04.2015 09:00
Oprava elektroinstalace ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o.-3.NP - 1.etapa.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 08.04.2015 09:00
Výměna oken v Domě s pečovatelskou službou, U Jičínky 25, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2015 13.03.2015 09:00
Nákup a dodávka barev na vodorovné dopravní značení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2015 23.03.2015 09:00
Přemístění přechodu na ul. K Nemocnici, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2015 11.03.2015 07:00
Veřejné osvětlení ul. Anenská, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2015 25.03.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016