Veřejná zakázka: Nákup a instalace 9 ks parkovacích automatů a 1 ks závorového systému, včetně technického vybavení a softwarového příslušenství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 652
Systémové číslo: P20V00000047
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-042446
Datum zahájení: 28.08.2020
Nabídku podat do: 16.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup a instalace 9 ks parkovacích automatů a 1 ks závorového systému, včetně technického vybavení a softwarového příslušenství
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je demontáž a likvidace 11 ks stávajících parkovacích automatů a závorového systému, stavební připravenost a dodávka vč. instalace 9 ks nových parkovacích automatů a 1 ks závorového systému, spolu s technickým vybavením a softwarovým příslušenstvím. Součástí plnění předmětu zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s dodávkou, zejména konzultace za účelem výběru stanoviště pro zařízení, dodání potřebné dokumentace pro přípravu stanoviště, instalace zařízení včetně zprovoznění dálkového přenosu dat a vybrání vhodného nastavení, zkouška funkčnosti zařízení na místě a zaškolení pro obsluhu zařízení a softwarového vybavení. Dále je součástí plnění předmětu zakázky také bezúplatná roční technická podpora software zařízení zahrnující konzultace ovládání zařízení a software, aktualizaci software a případnou instalaci software na nové zařízení se zachováním pořízených dat.
Podrobná specifikace předmětu zakázky je vymezena v příloze č. 1 Kupní smlouvy. Zadavatel požaduje po dodavateli zajištění následného servisu dodaných a instalovaných 9 ks parkovacích automatů a 1 ks závorového systému, a to za podmínek stanovených Smlouvou servisní služby související s dopravně technickým zařízením, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 066 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace
 • IČO: 00417688
 • Poštovní adresa:
  Suvorovova 909/114
  74101 Nový Jičín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky