Veřejná zakázka: Přechod pro chodce před objektem Fokusu na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 719
Systémové číslo: P21V00000050
Datum zahájení: 19.08.2021
Nabídku podat do: 09.09.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přechod pro chodce před objektem Fokusu na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je rozšíření chodníkového tělesa, provedení pásu nového asfaltového krytu podél nových obrub a osazení dvojice nových stožárů osvětlení. Propojení osvětlení bude proveden protlakem pod komunikací.
Stavba bude realizována podle přiložené projektové dokumentace zpracované Ing. Markem Milichem, Ing. Vítem Rybákem, č. autorizace 1000609, Milošem Češíkem a Ing. Miroslavem Sopuchem, č. autorizace 1100581 a podle společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného MěÚ Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu ze dne 14.06.2021 pod č.j.: ÚPSŘ/65143/2021/Vit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 487 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky