Veřejná zakázka: Chodníkové těleso v Bludovicích u Nového Jičína, úsek od č. p. 4 po č. p. 90

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 963
Systémové číslo: P24V00000032
Datum zahájení: 14.02.2024
Nabídku podat do: 29.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodníkové těleso v Bludovicích u Nového Jičína, úsek od č. p. 4 po č. p. 90
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce chodníkového tělesa podél silnice I/57 v Bludovicích u Nového Jičína v délce 111,7 m. Šířka chodníkového tělesa je 1,5 m, dělící pás od komunikace bude mít šířku 0,8 m. Pod chodníkem bude položeno odvodňovací flexibilní potrubí. Dojde k úpravě 2 uličních vpustí.
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o., IČO 03692485, autorizované Emilem Šilarem, ČKAIT – 1102512. Ke stavbě bylo dne 16. 3. 2023 vydáno Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu společné územní rozhodnutí a stavební povolení pod č.j. MUNJ-34242/2023/ÚPSŘ-Kop.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky