Veřejná zakázka: Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 964
Systémové číslo: P24V00000033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-020092
Datum zahájení: 19.02.2024
Nabídku podat do: 11.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je řešení zpevněných ploch ve sportovním areálu a úprava křižovatky před sportovním areálem v Novém Jičíně.
Dojde k vybudování 20 kolmých parkovacích stání, chodníku, stezky pro chodce a cyklisty, úpravě komunikace, odvodnění a osazení veřejného osvětlení pro nasvětlení přechodu pro chodce. Rovněž budou provedeny sadové a vegetační úpravy v okolí parkovací plochy.
Předmětem veřejné zakázky není realizace stavebního objektu SO 301 Úprava vodovodu.
V návaznosti na tuto realizaci bude prováděna následná péče o vysazenou zeleň po dobu 5 let.
Předmětem veřejné zakázky jsou dvě dílčí plnění, a to stavební práce (samostatná smlouva o dílo) a dále následná péče o vysazenou zeleň po dobu 5 let (samostatná smlouva o následné péči o vysazenou zeleň).
Zakázka však není dle § 35 zákona zadávána na části. Dodavatelé musí ocenit a realizovat celý předmět díla, tj. obě dílčí plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nový Jičín
 • IČO: 00298212
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1/1
  74101 Nový Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky