Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 35 ks nových osobních počítačů a 15 ks nových LCD monitorů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2013 13.11.2013 09:00
Zaregulování otopného systému hotelu Praha, Lidická 6, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2013 13.11.2013 09:00
Stavební úpravy přípravny márnice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 17.10.2013 08:00
Základní škola Dlouhá 56 Nový Jičín – stavební úpravy a výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 17.10.2013 08:00
Zimní údržba komunikací pluhováním v integrované části Nový Jičín - Bludovice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2013 26.09.2013 10:00
Zimní údržba komunikací pluhováním v integrované části Nový Jičín - Kojetín a Čerťák
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2013 26.09.2013 10:00
Zimní údržba komunikací pluhováním v integrované části Nový Jičín - Loučka
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2013 26.09.2013 10:00
Zimní údržba komunikací pluhováním v integrované části Nový Jičín - Straník
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2013 26.09.2013 10:00
Výstavba chodníkového tělesa a přechodu pro chodce na parcele p. č. 1834/1 v katastrálním území Žilina u Nového Jičína.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2013 24.09.2013 10:00
Novojičínský zpravodaj
podlimitní Zadáno 04.09.2013 23.09.2013 10:00
Výměna dřevěných oken - komplex budov státní správy č.p.139, na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 103033790).
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2013 10.09.2013 09:00
Samosběrný čistící vůz určený k čištění silnic
nadlimitní Zadáno 06.08.2013 17.10.2013 10:00
Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro zimní sezónu 2013/2014
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2013 15.08.2013 09:00
Rekonstrukce střechy a zakrytí štítové stěny, Žilina u NJ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2013 22.08.2013 09:30
Zpevněné plochy a cvičební prvky u DPS Pod Lipami, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2013 22.08.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016