Veřejná zakázka: Zesílení stropních desek ve východní části přístavby Beskydského divadla, vč. souvisejících stavebních úprav

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1
Systémové číslo: P16V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.01.2021
Nabídku podat do: 24.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zesílení stropních desek ve východní části přístavby Beskydského divadla, vč. souvisejících stavebních úprav
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace zesílení stropních desek nad 2., 3. a 4. NP ve východní části přístavby Beskydského divadla je navržena soustavou dodatečně předpínaných lan. Pro provedení zesílení je nutno provést vybourání všech vnitřních nenosných konstrukcí východní přístavby, dále se vybourají veškeré zařizovací předměty a instalace pod stropem 2., 3. a 4. NP. Pro ocelová lana se vybourají nejdříve potřebné prostupy. Ve 3. a 4. NP se vybourají podlahy po úroveň stropních desek, včetně stávajících omítek stropů (i nad 2. NP). Po provedení dodatečného zesílení budou vybudovány nové příčky ve 3. NP a 4. NP budou montované, sádrokartonové s kovovým roštem a zvukovou izolací, včetně doplňků pro zavěšení zařizovacích předmětů. Nové příčky budou dvojité, některé s požární odolností. Pro ochranu předpjatých lan ve 2., 3., a 4. NP jsou navrženy plošné protipožární roštové podhledy Ve 3. a 4. NP se před okny zvyšuje podhled do výšky 150 mm nad překlady oken, s ohledem na kolizi výšky oken a nutné výšky podhledu. Projekt dále řeší novou zdravotně technickou instalaci v demolovaných zděných příčkách s ponecháním rozvodů v nosných stěnách přístavby, dále řeší výměnu sanitárního zařízení. Vzduchotechnické zařízení ve 2. NP, v místnostech malé scény bude demontováno před instalací napínacích lan a nově provedeno podle předložené projektové dokumentace. Nové vzduchotechnické rozvody v 2. NP budou montovány až po provedení divadelní techniky a jejího zaměření. K chlazení prostor 3. a 4. NP jsou navrženy klimatizace. Vytápění východní přístavby je řešeno v 3. NP teplovodním vytápěním z plynové kotelny divadla radiátory osazenými před vysokými skleněnými okny. Ve 4. NP (služební byt) je zajištěno teplovodní vytápění z vlastního nového plynového kondenzačního kotle. Z důvodu nutného provedení protipožárních sádrokartonových podhledů pod nosnými stropními deskami 2., 3., 4. NP a střechy je navržena kompletní demontáž silnoproudé elektrotechniky a po realizaci zesílení stropních desek montáž nových rozvodů. K zajištění elektrotechnické komunikace po dobu výstavby bude zařízení přemístěno do prostoru šaten 3. NP, podle požadavku uživatele BD, kde budou veškerá tato instalována jako funkční. Toto zařízení bude opětně vráceno do rekonstruovaných prostor. Dále bude provedena elektronická požární signalizace. V rámci stavebních úprav musí být v potřebném rozsahu demontována divadelní technika v 1. NP a 2. NP jeviště malé scény a velké scény na straně přilehlé k východní části přístavby BD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace
 • IČO: 00096334
 • Poštovní adresa:
  Divadelní 873/5
  74101 Nový Jičín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky