Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na akci "Zesílení stropních desek východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 599
Systémové číslo: P19V00000069
Datum zahájení: 02.10.2019
Nabídku podat do: 14.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na akci "Zesílení stropních desek východní části přístavby, vč. souvisejících stavebních úprav"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace bude řešit související stavební úpravy, se zesílením stropních desek východní části přístavby Beskydského divadla. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě objednávky č. 171/2018 ze dne 16.7.2018 již v 10/2018 zpracoval autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., BESTEX spol. s r.o., Brno projekt stavby D.1.2 Stavebně konstrukční řešení, proto tato část nebude součástí nabídky a díla v rámci výběru zhotovitele projektové dokumentace předmětné akce a tato dokumentace bude včleněna do kompletní dokumentace.
Bourací práce budou spočívat v odstranění stávajících nenosných konstrukcí (střešní plášť, příčky, podlahy), nové konstrukce budou navrženy dle doporučení BESTEX spol. s.r.o. z D1.2.
Veškeré navržené konstrukce a případné změny v trase předpínacích lan, poloze kotev či derivátorů je nutno projednat a odsouhlasit projektantem statické části.
Dále budou řešeny přeložky EZS, EPS, telefonních linek, datových sítí a serveru do již rekonstruované části divadla, aby nebyl provoz divadla omezen.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR nad 350.000 Kč
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace
 • IČO: 00096334
 • Poštovní adresa:
  Divadelní 873/5
  74101 Nový Jičín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.novyjicin.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky