Profil zadavatele: Město Nový Jičín

  • Název: Město Nový Jičín
  • IČO: 00298212
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 1/1
    74101 Nový Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2023 12.06.2023 09:00
M704 Most Na Poříčí u č. p. 53
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2023 19.06.2023 09:00
Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2023 12.06.2023 09:00
Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – II. etapa – zpracování PD a budoucí výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2023 12.06.2023 09:00
Výsadba stromů v centrálním prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně s následnou péčí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 12.06.2023 12:00
Rekonstrukce venkovního bazénu, ul.Novosady 10, Nový Jičín - změna stavby před dokončením - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 02.06.2023 09:00
Propustek u domu č.p.61, k.ú. Straník – zpracování PD a budoucí výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 29.05.2023 09:00
Výměna oken na budově radnice v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2023 18.05.2023 09:00
Stavební úpravy sociálního zázemí ve 2.NP a 3.NP objektu Divadelní 849/8 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2023 12.05.2023 09:00
Stavební úpravy sociálního zařízení budovy radnice v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2023 11.05.2023 09:00
Úprava zahrady MŠ Komenského – 1. etapa (SO 01, SO 02, SO 04, SO 05)
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2023 05.05.2023 09:00
Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa - SO 05 Přeložka NTL plynovodu GasNet"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2023 05.05.2023 09:00
Stavební úpravy hygienických místností Základní školy Tyršova 1, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2023 04.05.2023 09:00
Revitalizace okolí lokality Čerťák, 3. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 25.04.2023 09:00
Studie využitelnosti objektu č.p.25 na ulici 5.května a č.p.1 na ulici Jungmannova v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2023 18.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››