Profil zadavatele: Město Nový Jičín

  • Název: Město Nový Jičín
  • IČO: 00298212
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 1/1
    74101 Nový Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce veřejných toalet v budově č.p. 2206, Úzká 29, Nový Jičín - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2024 08.04.2024 10:00
„Dům na ul. Masarykovo náměstí 27/16 – oprava havarijního stavu“ – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2024 12.04.2024 09:00
Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
podlimitní Vyhodnoceno 21.03.2024 06.05.2024 10:00
Parkoviště na ul. Dlouhá (komunikace směrem k bytovým domům č.p. 50, 52) v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
Výkon činnosti TDS+KBOZP "Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Dlouhá 56, Nový Jičín"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 20.03.2024 10:00
Odkanalizování objektu a stavba DČOV na pozemcích parc. č. 142/2, 142/3, 1737/5 v katastrálním území Straník
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2024 27.03.2024 15:00
„Dům na ul. Resslova 1213/1 – oprava výloh a vstupů“ – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2024 18.03.2024 09:00
Výtahy bytových domů Luční 1828/2, 1799/3, 1825/4 Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2024 20.03.2024 09:00
Areál krytého bazénu – ústřední topení “ zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.02.2024 18.03.2024 09:00
Pořízení nových vozidel pro ProSenior Nový Jičín II - dodávka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2024 08.03.2024 10:00
Pořízení nových vozidel pro ProSenior Nový Jičín II – osobní automobil
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2024 15.03.2024 10:00
Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Dlouhá 56
podlimitní Zadáno 23.02.2024 22.03.2024 10:00
: „Revitalizace okolí lokality Čerťák – dokončení 3. etapy“ - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2024 06.03.2024 09:00
„Dům na ul. Dobrovského 39/2 - revitalizace“ – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2024 08.03.2024 09:00
Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
podlimitní Zadáno 19.02.2024 11.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››