Profil zadavatele: Město Nový Jičín

  • Název: Město Nový Jičín
  • IČO: 00298212
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 1/1
    74101 Nový Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkoviště na ul. Vančurova (J. Hory)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2023 06.04.2023 10:00
Dodávka kancelářského nábytku pro MěÚ Nový Jičín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.03.2023 05.04.2023 10:00
Vybudování 3 objektových předávacích stanic v domech na ul. Pod Lipami v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2023 05.04.2023 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny Hotelu Praha v Novém Jičíně
podlimitní Zadáno 23.03.2023 14.04.2023 10:00
Část 1. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – zpracování PD, Část 2. Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec – budoucí výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2023 03.04.2023 09:00
„Parkoviště na ul. Hřbitovní (městský hřbitov)" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2023 27.03.2023 10:00
Projektová dokumentace "Rekonstrukce vstupu budovy Divadelní 139/1 v Novém Jičíně"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2023 23.03.2023 09:00
Projektová dokumentace "Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2023 21.03.2023 09:00
"L501 Lávka Za Potokem 90" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2023 16.03.2023 09:00
Projektová dokumentace "Přestavba domu Masarykovo nám. 26/15 v Novém Jičíně na dům s byty"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2023 10.03.2023 09:00
Veřejné osvětlení na ul. Štefánikova u ČS v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2023 02.03.2023 10:00
Oprava volného bytu č.2 v domě č.p.1213 na ulici Resslova 1 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2023 15.02.2023 09:00
M 203 Most Dolní Brána – U Grasmanky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2023 10.02.2023 09:00
Pravidelný servis a preventivní údržba zdvihacích zařízeních v bytových domech v majetku města Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022 20.12.2022 10:00
Projektová dokumentace "Energetické úspory MŠ Trojlístek, Nový Jičín - Máchova"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2022 21.11.2022 06:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››