Profil zadavatele: Město Nový Jičín

  • Název: Město Nový Jičín
  • IČO: 00298212
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 1/1
    74101 Nový Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 500 kusů nových kompostérů o objemu 700l pro akci „Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany Nového Jičína“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 14.07.2014 09:00
Oprava komunikace III/4832, ulice Beskydská, k.ú.Žilina u Nového Jičína (celková plocha 2 176 m2).
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 21.07.2014 09:00
Stavební úpravy bytového domu a realizace nové přístupové lávky - Revoluční 785/36, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 10.07.2014 09:00
Výměna dřevěných oken a dveří – Měšťanský dům na ulici 28. října 5316 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2014 04.07.2014 12:00
Výstavba místní komunikace v kat.území Bludovice u Nového Jičína na p.č.93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 102.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2014 08.07.2014 09:00
Dodávka 500 kusů nových kompostérů o objemu 700l pro akci „Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany Nového Jičína“
VZ malého rozsahu Zrušeno 02.06.2014 17.06.2014 09:00
Opravy místních komunikací v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 05.05.2014 09:00
Realizace interiérového vybavení, historických exponátů a audiovizuálních prvků pro expozici Generál Laudon
podlimitní Zadávání 16.04.2014 12.05.2014 10:00
Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Hotelu Praha, budova č.p.128 na ulici Lidická 6 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 494468-3965, parc. č.441, k.ú. Nový Jičín -město).
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 25.04.2014 09:00
Výměna oken v nástavbách bytových domů na Bulharské 7, 9, 11, 13 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2014 08.04.2014 10:00
Výměna dřevěných kastlových oken - Měšťanský dům č.p. 28, Masarykovo náměstí 17 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 130618-3342)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2014 04.04.2014 09:00
Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2014 04.04.2014 09:00
Stavební úpravy kulturní památky Hotelu Praha – výměna dřevěných oken.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 01.04.2014 09:00
Stavební přípravy - Expozice generála Laudona
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2014 26.03.2014 10:00
Užitkový vůz pro Pečovatelskou službu NJ, organizační složku města Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2014 07.03.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››