Profil zadavatele: Město Nový Jičín

  • Název: Město Nový Jičín
  • IČO: 00298212
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 1/1
    74101 Nový Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635234

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkoviště na ul. Dlouhá (podél komunikace vlevo nahoru) v Novém Jičíně
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 12.06.2024 10:00
Demolice lávky do areálu Střední školy technické a zemědělské, Žilina u Nového Jičína
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2024 22.05.2024 10:00
Oprava volného bytu č. 6 v domě na ulici Jičínská 275 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2024 20.05.2024 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka při přípravě a realizaci stavby „Rekonstrukce venkovního bazénu ulice Novosady 10, Nový Jičín“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.05.2024 16.05.2024 10:00
Rekonstrukce bytového domu č.p.25 na ulici 5.května a č.p.1 na ulici Jungmannova v Novém Jičíně - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 15.05.2024 10:00
MŠ Jiráskova - rekonstrukce zahrady
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2024 13.05.2024 09:00
Dům na ul. U Jičínky 2007/25 - revitalizace - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.04.2024 03.05.2024 10:00
Místní komunikace na ul. U Mlýna – dolní konec
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2024 26.04.2024 09:00
Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 03.04.2024 13.05.2024 10:00
Rekonstrukce veřejných toalet v budově č.p. 2206, Úzká 29, Nový Jičín - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2024 08.04.2024 10:00
„Dům na ul. Masarykovo náměstí 27/16 – oprava havarijního stavu“ – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2024 12.04.2024 09:00
Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
podlimitní Vyhodnoceno 21.03.2024 06.05.2024 10:00
Parkoviště na ul. Dlouhá (komunikace směrem k bytovým domům č.p. 50, 52) v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 03.04.2024 10:00
Výkon činnosti TDS+KBOZP "Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Dlouhá 56, Nový Jičín"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 20.03.2024 10:00
Odkanalizování objektu a stavba DČOV na pozemcích parc. č. 142/2, 142/3, 1737/5 v katastrálním území Straník
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2024 27.03.2024 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››