Profil zadavatele: Město Nový Jičín

  • Název: Město Nový Jičín
  • IČO: 00298212
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 1/1
    74101 Nový Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výletní lokalita Čerťák PLÁŽ – terénní úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2019 16.10.2019 09:00
Oprava kamenného divadla Skalky
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2019 09.10.2019 09:00
Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně
podlimitní Hodnocení 20.09.2019 14.10.2019 10:00
Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2019 20.09.2019 09:00
Stavební úpravy domu č.p. 2206/29 na ulici Úzká v Novém Jičíně, Veřejné WC
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2019 03.09.2019 09:00
Výměna potrubí vody a kanalizace v bytovém domu Jičínská 272, Nový jičín - Loučka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.08.2019 23.08.2019 09:00
Úprava levostranného přítoku Stranického potoka dl. 0,070 km – III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 28.08.2019 09:00
Odstranění stavebního objektu na ulici Hoblíkova č.p. 584 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.07.2019 30.07.2019 09:00
Poskytování odborných služeb pověřence pro ochranu osobních údajů a některých souvisejících činností.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 16.07.2019 09:00
Modernizace kotelny Bulharská 747/15 a demontáž kotelny Bulharská 741/6
podlimitní Hodnocení 24.06.2019 17.07.2019 10:00
Zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 04.07.2019 09:00
Stavební úpravy WC zaměstnanců v objektu č.p. 139 na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2019 28.06.2019 09:00
Rozšíření stávající cyklostezky v km 7,9 – 8,2 Nový Jičín – Bludovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 02.07.2019 09:00
Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 01.07.2019 09:00
Oprava fasády a výměna oken na domu Masarykovo nám. 22 a na domu Dobrovského 1
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2019 25.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››