Profil zadavatele: Město Nový Jičín

  • Název: Město Nový Jičín
  • IČO: 00298212
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 1/1
    74101 Nový Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
nadlimitní Zadáno 02.05.2017 12.06.2017 10:00
Údržba Lesoparku Skalky v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 09.03.2017 09:00
Dodávka elektrické energie pro Město Nový Jičín a jeho organizace
nadlimitní Zadáno 05.04.2016 30.05.2016 10:00
Sestava venkovních skříněk na úschovu osobních věcí a cenností v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2016 29.03.2016 10:00
Oprava stávajícího poškozeného propustku v Kojetíně
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2016 17.03.2016 10:00
Parkoviště na ul. Revoluční, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 14.03.2016 10:00
Pořízení osobního automobilu za účelem obměny vozového parku – nový osobní automobil pro odbor bytový MěÚ Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 02.03.2016 08:00
Výměna dřevěných oken - Městský dům na ulici 28. října č. 474 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2016 12.02.2016 08:00
Stavební úpravy části 1.NP noclehárny Charitního domu na ulici Dolní Brána č.p. 2075/57 v Novém Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 21.09.2015 09:00
Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína – I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015 10.09.2015 10:00
Úprava požární nádrže č.1 na levostranném přítoku Stranického potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015 10.09.2015 09:00
Rekonstrukce kotelny Azylový dům Dolní Brána 2075/57, Nový Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 03.08.2015 09:00
Oprava chodníkových těles v Novém Jičíně – II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2015 03.08.2015 10:00
Úklidové služby v objektech Města Nový Jičín
nadlimitní Zadáno 13.07.2015 08.09.2015 10:00
Rekonstrukce dešťové kanalizace v Žilině u Nového Jičína, ul. Za Školou
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 07.07.2015 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››